Den kraftigste bønnen jeg noen gang har bedt - Dr Carol Ministries (2023)

Ikke all bønn er den samme. Intellektuelt vet vi at Gud hører hver eneste bønn, men det ser ut til at noen bønner bare "fungerer" bedre enn andre. Jeg lærte gjennom hard erfaring hva den mektigste bønn kan gjøre, og det forandret alt.

Bibelen forsikrer oss om at Gud hører oss hvis vi ber etter hans vilje (1 Joh 5:14). Og vi vet at han ønsker vårt gode. Det er også mulig å spørre "med gale motiver" (Jakob 4:3), eller at våre bønner skal hindres (1 Peter 3:7). Disiplene kunne se hvor viktig bønn var for Jesus, og ba ham lære dem å be det samme (Luk 11:1). Noen bønner er virkelig effektive og utretter mye (Jakob 5:16).

Så hvis alle bønner ikke er like,hva gjør en effektiv bønn?

Som ung profesjonell gikk jeg gjennom en periode med alvorlig nød som gjorde at jeg nesten ikke kunne fungere. Mine fysiske og psykiske symptomer fortsatte i noen år til tross for profesjonell hjelp. Jeg så bra ut på utsiden, men innvendig var jeg et rot. Jeg brukte lange timer på å gråte, eller noen ganger bokstavelig talt krøllet sammen på gulvet.

Ja, jeg visste at Gud hadde svaret, men jeg fant det ikke. Jeg fortsatte å prøve det og det, søkte og ba om lindring. Jeg lurte på om jeg var en som var bestemt til å leve ødelagt. Selv om jeg alltid hadde gått i kirken, begynte det å bli kjent med Jesus personlig i løpet av den tiden å gjøre en forskjell, men fremgangen min var fortsatt minimal.

Lære den mektigste bønnen

I løpet av noen av mine mørkeste dager hjalp en kristen venn meg å forstå hva det innebar å be om Jesu blod. Først slet jeg med å si ordene "Jeg ber om Jesu blod." Å gjøre det virket rart, rart. Men jeg var desperat.

Da jeg begynte å trygle Jesu blod over mitt eget liv på daglig basis, endret ting seg raskt. Symptomene mine både fysiske og følelsesmessige forbedret seg dramatisk. Jeg kunne nesten ikke tro den fantastiske friheten jeg opplevde. Takk Herre! Jeg følte meg som den lamme mannen Peter og Johannes helbredet ved tempelporten, og gikk og hoppet og priste Gud.

(Video) The PHENOMENON BRUNO GROENING – documentary film – PART 1

Men det er bare kapittel én av historien. Gud hadde mye av meg å vokse opp, og jeg satte pris på prosessen. Etter flere måneder med ekte glede og vekst tenkte jeg: «Jeg er utrolig takknemlig for friheten Gud har gitt meg. Det er det å bønnfalle Jesu blod har gjort tilgjengelig! Men jeg er bedre nå, og jeg trenger ikke å gjøre det lenger.»

Hvor feil jeg tok!

I løpet av noen uker begynte symptomene mine å komme tilbake. Den psykiske plagen og dysfunksjonen begynte å ta over livet mitt igjen. Jeg ble livredd for at jeg skulle havne i det samme rotet som jeg nettopp hadde sluppet unna for ikke så lenge før.

Jeg vil aldri glemme morgenen i dusjen da Den Hellige Ånd talte til hjertet mitt. Det var ikke en hørbar stemme, men den var like tydelig som om den hadde vært det. Ordene hans var en kniv og en lyspære i hjertet mitt på samme tid; «Du er ikke beskyttet. Du sluttet å trygle Jesu blod.»

Og tjue år senere ber jeg fortsatt om Jesu blod. Høyt. Hver dag. Uansett hva. Det er en del av livet mitt med Gud hver eneste dag. Og symptomene mine har aldri kommet tilbake. Selv med de smertefulle omstendighetene rundt mannen mins død i fjor, falt jeg ikke tilbake i den gropen.

Og jeg vet at du kan oppleve den slags frihet og makt også.

Be om din GRATIS 30-dagers e-postandaktserieKraftige gjennombruddsbønner

(Video) The Last Reformation - The Beginning (2016) - FULL MOVIE

Hvorfor be om Jesu blod?

Da Moses skulle føre Israels barn ut av Egypt, instruerte Gud dem om å ta blodet av et lam og påføre det fysisk på døren til deres hjem. Dette blodet antydet deres medlemskap i Guds selskap og beskyttet dem mot den ødeleggende engelen som kom for å drepe alle førstefødte (2. Mos. 12:3–13). De skulle huske den dagen for alltid i påskefeiringen. Det var også en forvarsel om Jesu lidelse og død som vi ville bli utfridd gjennom.

Åpenbaringen gjør det klart: «De vant ham ved Lammets blod og ved sitt vitnesbyrds ord, og de elsket ikke sitt liv til døden.» (Åp 12:11). Det er ingen annen måte å overvinne Satan og hans rike!

Israelittene ville ikke bli beskyttet med mindre de påførte lammets blod på døren til sine hjem. Og du og jeg kan ikke bli beskyttet med mindre vi bruker Jesu blod, det sanne påskelammet, i våre liv. Å bønnfalle Jesu blod hindrer fienden fra tilgangen til livet ditt han ellers ville hatt. Satan og hans rike kan ikke stå når Jesu blod påføres.

Åndelig krigføring er blodig, og det er på tide å ta av seg hanskene.Uten Jesus utøste sitt blod ville det ikke vært noen seier. Og vi kan ikke oppleve seier i våre liv nå uten hans blod.

Dette er ikke bare en engangs ting for to tusen år siden, eller et øyeblikk da du først blir kjent med Jesus. Det er en ting for hver dag, hvert øyeblikk. Fienden har ikke lagt fra seg våpnene, og inntil han blir ødelagt til slutt, må du og jeg holde oss dekket med Jesu blod. Vi vil aldri kunne kreve seier bortsett fra å leve i seieren som han oppnådde – gjennom sitt blod.

Hvordan be om Jesu blod

Hvordan bruker du Jesu blod? Med ordene dine.

Jeg oppfordrer deg til å gjøre dette daglig. Jeg gjør! Spesifikt, høyt, plasser alt i livet ditt under hans blod. Be Hans blod over ethvert problem du har. Du kan også, som jeg noen ganger gjør, under bønn ta ditt eget private nattverd samtidig, fysisk ta inn i deg selv symbolene på Jesu knuste kropp og utsølte blod mens du aksepterer hans offer og seier for deg selv.

(Video) 🆕Why Do We Keep Shabbat? Should Christians Keep The Sabbath? Must Watch!

Det er ingen magi i bestemte ord. Ikke gjør den feilen å tenke på dette som et ritual med overnaturlig kraft i seg selv. Men det er kraft i Jesu blod! Og den kraften er tilgjengelig for deg i dag.

Be noe sånt som dette, HØYT:

Jeg ber Jesu blod over livet mitt i dag – min ånd, min sjel, min kropp. Jeg ber Jesu blod over min ektefelle – ånd, sjel og kropp. Og jeg ber Jesu blod over mine barn: [navn dem individuelt]. Jeg ber Jesu blod over alt i livet mitt som kan bli plaget; min frykt, min angst, min sykdom, min forvirring, min ødelagthet, min synd, mitt sinne, min bekymring for andre mennesker, min fremtid, min jobb, mitt ekteskap, mine penger, mitt sexliv, mitt spising, min tid, min underholdning, min kirketilhørighet, min tenkning, min søvn. Jeg legger alt under Jesu blod, og lar det ligge der.

Jeg omgir meg selv og familien min i dag med Jesu blod. La ingenting påvirke meg eller min familie som ikke først kommer gjennom Jesu blod – ingenting fra fienden, fra andre mennesker eller fra den naturlige verden. Jeg gir slipp på alt som ikke kan forbli under Jesu blod – alle vaner, materielle ting, tanker, mennesker. Jeg velger å forbli under Jesu blod, og kreve Hans beskyttelse, forsyning og veiledning i dag. Amen.

Måtte du kjenne friheten, seieren og kraften som kommer i den mektigste bønnen av alle.

Din tur:Har du opplevd kraften i å be Jesu blod over livet ditt? Hvis ikke, vil du gjøre det nå? Legg igjen en kommentar nedenfor.

Tweettabeller:hvorfor ikke dele dette innlegget?

  • Noen bønner "fungerer" bare bedre. Her er hvordan jeg lærte om den kraftigste bønnen av alle.Tweet det.

Vil du vite hvordan du kan be kraftig?

Vår e-postserie30 dager til kraftige gjennombruddsbønnervil hjelpe deg å lære strategiene og taktikkene som faktisk fungerer!

(Video) 2 Way Prayer ~ Practicing Step 11

Denne serien gir daglige skriftsteder, søknadstrinn og daglige bønner du faktisk kan be som vil tillate deg å oppleve gjennombrudd i ditt eget liv.

Vil du ha mer som dette?

Fem ting du kan gjøre for å høre Guds stemme

3 advarselstegn du er under åndelig angrep

Hva handler kampen om i åndelig krigføring?

(Video) The Surge // Catch The Fire

Hvorfor en kristen kan forvente både lidelse og gjennombrudd

1. Sermon Only 0552 Tom Courtney Understanding Gods Love John 3 16 INTERNATIONAL SUBTITLES
(LandmarkBaptist Tmple)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 21/08/2023

Views: 6082

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.